• Müşteri Puanımız:
  • 4,8
  • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK

Ferdi Kaza Sigorta Ürünleri

Es-Kaza Sigortası

Es-Kaza Sigortası

Elbette ki tek dileğimiz başınıza hiçbir hastalık veya kazanın gelmemesi. Ama gelecek olursa, hiç olmazsa işin maddi boyutunu unutmak Es-Kaza ile elinizde.

Devamı

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alarak, hayatın bu zorlu anlarında hiç değilse işin maddi boyutunu unutmanızı sağlıyor.

Devamı

İşyeri Sigortası Ürünleri

Ticari Paket Sigortası

Ticari Paket Sigortası

Ticari Paket Sigortası, tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Devamı

İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri Yangın Sigortası

Yangın Sigorta Poliçesi, işyeri veya konut binalarınız ve içerisinde bulunan şahsi eşya, emtia, demirbaş, makine ve tesisatlarınızı kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilâk ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olabileceği maddi hasarlara karşı teminat altına alır.

Devamı

Ofisim Sigortası

Ofisim Sigortası

Artık elektronik cihazlarınızı sigortalarken, bir başka poliçeye gerek olmaksızın işyerinizdeki demirbaş ve dekorasyonu da teminat altına alabilirsiniz.

Devamı

Süper Kobim Sigortası

Süper Kobim Sigortası

Süper Kobim Paket Sigortası, tam kagir/betonarme yapı tarzındaki toplam yangın sigorta bedeli poliçe üzerinde belirtilen Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Devamı

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortası, para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet, kıymetli evrak… vb), poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır.

Devamı

Emniyeti Suistimal Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası

Herşeye rağmen işyerinizde meydana gelebilecek bir emniyeti suistimal olayı nedeniyle uğrayabileceğiniz maddi zararları Emniyeti Suistimal Sigorta poliçesi ile teminat altına alabilirsiniz.

Devamı

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, olası bir yangın durumu nedeniyle işletmenizdeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir iş destek poliçesidir.

Devamı

Konut Sigorta Ürünleri

Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortaları

Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortaları

Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası, sadece tam kagir (betonarme) yapılı konut binalarına ve/veya bu binaların içinde bulunan eşyalara çok sayıda riziko için tek bir poliçe ile teminat verilebilecek özel bir paket poliçedir.

Devamı

Zorunlu Deprem Sigortası – DASK

Zorunlu Deprem Sigortası – DASK

Ülkemizin büyük bölümünün deprem kuşağı üzerinde yer alması ve Türkiye’deki çoğu yapısal hasarın depreme bağlı olarak ortaya çıkması nedeniyle, tapuya kayıtlı tüm özel mülkler DASK zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Devamı

Mühendislik Sigortası Ürünleri

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makineleriniz normal çalışır halde iken, temizleme, revizyon veya aynı adreste yer değiştirmeleri esnasında arızalanabilir veya bozulabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararları, Makine Kırılması Sigortası ile önleyebilirsiniz…

Devamı

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Yüksek maliyetlerle satın aldığınız elektronik cihazların hasar görmesi ya da arızalanması halinde; hem maddi kayıp, hem de işlevini görmeyen cihazların yarattığı çözümsüzlükler sizi zor durumda bırakabilir.

Devamı

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), montaja ilişkin ani ve beklenmedik tüm riskleri tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Devamı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), inşaat sürecini tüm risklere karşı tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Devamı

Nakliye Sigortası Ürünleri

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatı Nakliyat Emtea Sigortası’nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu’na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

Devamı

Kıymet Sigortası

Kıymet Sigortası

Bu sigorta ile mücevher, altın gibi değerli madenler ve taşların, nakit para ve benzeri kıymetli malların, bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında bir kaza sonucu zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri, poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alınır.

Devamı

Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden, başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Devamı

Oto Sigorta Ürünleri

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Tüm yol ve seyahat gereksinimleriniz düşünülerek hazırlanan Geniş Kapsamlı Kasko Sigortası paketimiz ile sürüş keyfine konsantre olup, riskleri bize bırakabilirsiniz..

Devamı

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası

Aracını yurt dışında kullananlara Yeşil Kart! Yeşil Kart, 45 üye ülkede geçerli olan uluslararası bir güvence sistemidir.

Devamı

Motorsiklet Kasko Sigortası

Motorsiklet Kasko Sigortası

Motosiklet Kasko Sigortası, MOTO MGS’in üstün özellikleri ve geniş teminat içeriği sayesinde motosiklet tutkusu ve tutkunları da güvence altında.

Devamı

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi

Devamı

Maksimum Trafik Sigortası

Maksimum Trafik Sigortası

Maksimum Trafik Sigortası, standart Trafik Sigortası ile sağlanan güvence limitlerini yükseltmeyi isteyen araç sahipleri için geliştirilen özel bir sigorta ürünüdür.

Devamı

İhtiyari Malı Mesuliyet – Ferdi Kaza Sigortası

İhtiyari Malı Mesuliyet – Ferdi Kaza Sigortası

Trafik Sigortası’nın yetersiz kaldığı durumlarda, İhtiyari Mali Mesuliyet – Ferdi Kaza Sigortası devreye girecek ve maddi sonuçları en ağır sorumlulukları sizin yerinize üstlenecektir.

Devamı

Özel Risler ile İlgili Ürünler

Özel Riskler Sigortaları

Özel Riskler Sigortaları

Özel Riskler Sigortaları

Devamı

Sağlık Sigortası Ürünleri

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası – THS

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası – THS

Hastalığın ne zaman ortaya çıkacağı ve kimin başına geleceğini bilmek mümkün değil. Bu noktadan yola çıkarak olarak Tehlikeli Hastalıklar Sigortası ürününü geliştirdik.

Devamı

Ferdi Aile Poliçesi – FAP

Ferdi Aile Poliçesi – FAP

Her Şey Siz ve Aileniz İçin! FAP Sağlık Sigortası ile sizlere yurtiçinde ve yurtdışında geçerli farklı sağlık teminatı seçenekleri sunuyor.

Devamı

Çözüm Sağlık Sigortası

Çözüm Sağlık Sigortası

Çözüm Sağlık Sigortası, ekonomik nedenlerle sağlık sigortası yaptırmaktan çekinenlere bir çözüm oluşturmak amacıyla geliştirildi.

Devamı

Yaşam Boyu Sağlık Kaliteniz için 3S DAMLA

Yaşam Boyu Sağlık Kaliteniz için 3S DAMLA

3S DAMLA Sağlık Sigorta Poliçesi SGK kapsamında çalışanlar, emekliler ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişileri teminat altına alır.

Devamı

Acil Vakalar Sigortası – AVS

Acil Vakalar Sigortası – AVS

Ani ve Beklenmedik Durumlarda AVS ile Güvendesiniz! Acil Vakalar Sağlık Sigortası (AVS) ürünümüzle, sizleri küçük bir maliyetle, büyük tehlikelerden korumayı amaçladık…

Devamı

Seyehat Sigortası Ürünleri

Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası – YESS

Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası – YESS

Öğrenciler için artık yurtdışı eğitimi daha kolay. YESS Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası ile artık yurtdışında da güvendesiniz.

Devamı

Yurt İçi Seyehat Sağlık Sigortası

Yurt İçi Seyehat Sağlık Sigortası

Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtiçi seyahatlerinizde de yalnız değilsiniz.

Devamı

Keyif – Yurt Dışı Seyehat Sağlık Sigortası

Keyif – Yurt Dışı Seyehat Sağlık Sigortası

Keyif Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatleriniz artık daha keyifli!

Devamı

Vize – Yurt Dışı Sağlık Sigortası

Vize – Yurt Dışı Sağlık Sigortası

Yurtdışı seyahatlerinizde, her açıdan dört dörtlük bir güvence içinde, seyahat edebilmeniz için seyahat sağlık vizenizi SAKMAN SİGORTA’dan alın!

Devamı

Sorumluluk Sigortası Ürünleri

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinizdeki Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri olası iş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerin doğrultusunda Sigortalının hukuki sorumluluğunu karşılamaktadır.

Devamı

Tarım Sigortası Ürünleri

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

Devamı

Devlet Destekli Sera Sigortası

Devlet Destekli Sera Sigortası

Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

Devamı

Devlet Destekli Kümes Sigortası

Devlet Destekli Kümes Sigortası

Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

Devamı

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

Devamı

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

Devamı

Tekne Sigortası Ürünleri

Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Bir marina/çekek yeri işletmecisi olarak bakımınız altında olan gemide meydana gelecek zarar ve ziyandan ve fiziksel yaralanma veya ölümden yasal olarak siz sorumlu olabilirsiniz.

Devamı

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Bir gemi tamircisi olarak, bakımınız altındaki gemiden, üçüncü kişilerin mülklerine gelecek hasardan ve ölüm veya kişisel yaralanmalardan siz yasal olarak yükümlü olabilirsiniz.

Devamı

Tekne İnşaat Sigortası

Tekne İnşaat Sigortası

Tekne İnşaat Sigortaları; yeni inşa edilmekte olan veya tadilat gören tekneleri, gemi yapımcısının sorumluluğu altındayken gerçekleşebilecek risklere karşı, inşaatın başlangıcından suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde güvence altına alır.

Devamı

Tekne ve Makine Sigortası

Tekne ve Makine Sigortası

Tekne ve Makine Sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz v.b.) denizde karşılaşacağı risklere karşı güvence sağlar.

Devamı

Zorunlu Sorumluluk Ürünleri

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, motorlu taşıtlarınızın yolcularına ödenecek mali sorumluluklarınızı güvence altına alarak size destek olur.

Devamı