• Müşteri Puanımız:
  • 4,8
  • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK
  • Es-Kaza Sigortası

Es-Kaza Sigortası

Geleneksel Ferdi Kaza sigortaları, kaza veya hastalıklar sonucu ortaya çıkan kayıpları teminat altına alıyor. Es-Kaza Ferdi Kaza Sigortası ise bu güvenceye ek olarak sağlık harcamalarınızı da, poliçe planınız dahilinde karşılıyor! Elbette ki tek dileğimiz başınıza hiçbir hastalık veya kazanın gelmemesi. Ama gelecek olursa, hiç olmazsa işin maddi boyutunu unutmak Es-Kaza ile elinizde.

Teminat Kapsamı
Ferdi Kaza Sigortası kapsamında verilen kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık teminatlarına ilave olarak aşağıda detayları belirtilen teminatların da dahil edildiği kapsamlı bir üründür.
Poliçe Teminatları
Kaza Sonucu Vefat ve Sürekli Sakatlık
Ani ve dış bir etki (kaza) sonucunda tazminat ödenmesini sağlar.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık
İstisna edilmemiş hastalıklar sonucu sigortalının kısmen veya tamamen sakat kalması halinde poliçede belirtilen limit doğrultusunda tazminat ödenmesini sağlar.

Gündelik Hastane Tazminatı ve Gündelik Yoğun Bakım Tazminatı
Sigortalının kaza sonucu veya istisna edilmemiş bir hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü her bir 24 saat için poliçede belirtilen limit doğrultusunda tazminat ödenmesini sağlar. Sigortalının hastanede yatarak tedavi olduğu her bir 24 saat, bir tam gün olarak kabul edilmekte ve bir tam gün yatılmayan durumlarda o gün için gündelik hastane tazminatı ödenmemektedir.

Es Kaza Planları ve Teminat Limitleri
Teminat TürüPlan APlan BPlan CPlan D
Kaza Sonucu Vefat5.000 TL10.000 TL20.000 TL30.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık5.000 TL10.000 TL20.000 TL30.000 TL
Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık5.000 TL10.000 TL20.000 TL30.000 TL
Gündelik Hastane Tazminatı50 TL100 TL150 TL225 TL
Gündelik Yoğun Bakım Tazminatı75 TL150 TL225 TL325 TL
Her Bir Hastaneye Yatıştaki Azami Süre15 Gün30 Gün45 Gün45 Gün
Yıllık Hastaneye Yatış Süresi30 Gün60 Gün90 Gün90 Gün

Merak Ettikleriniz

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle teminat verilir?

Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.

Ferdi Kaza sigortasında vefat tazminatı kimlere ödenir?

Sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde tüm dünyada geçerli olup HELD COVER ülkeleri ve Amerika , Kanada , Japonya ve Avustralya’ da teminat haricidir.

Ferdi Kaza sigortası hangi teminatları kapsar?

Ana teminatlar
– Kaza sonucu vefat teminatı
– Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı olup sigortalının talebi doğrultusunda aşağıdaki teminatlar da poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir;
. Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
. Kaza sonucu geçici işten yoksun kalma teminatı/ Kaza sonucu hastane gündelik teminatı (tercih edeceğiniz ürünün kapsamına göre iki teminattan biri geçerlidir).
. Deprem, Sel ve su baskını, Yer kayması, Yanardağ püskürmesi

DİĞER Es-Kaza Sigortası