• Müşteri Puanımız:
 • 4,8
 • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK
 • Acil Vakalar Sigortası – AVS

Acil Vakalar Sigortası – AVS

Acil Vakalar Sağlık Sigortası (AVS) ürünümüzle, sizleri küçük bir maliyetle, büyük tehlikelerden korumayı amaçladık…

Acil Vakalar Sağlık Sigortası ile hiç beklenmedik anlarda karşınıza çıkabilecek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan hastalık ve/veya kaza halinde, ambulans hizmeti sağlıyor ve tedavinizi güvence altına alıyoruz.

Acil Vakalar Sigorta teminatımız, acil durum ile ilgili hayati tehlikeyi atlatmanız (stabil hale gelmeniz) için gerekli olan tedavi giderlerini karşılayan, müdahalenin yerinde ve zamanında yapılması imkânını sağlayan bir sigorta poliçesidir.

En zor anlarda, sizin için işleri kolaylaştırır ve sağlığınızla ilgili risklerin anında ortadan kaldırılmasını sağlayarak sizleri daha büyük tehlikelere karşı korur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmış olan ve ACİL DURUM olarak değerlendirilen haller:

1 ) Suda boğulma,
2 ) Trafik kazası,
3 ) Terör, Sabotaj, Kurşunlama, Bıçaklama, Kavga, v.b.
4 ) Tecavüz,
5 ) Yüksekten düşme,
6 ) Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları,
7 ) Elektrik çarpması,
8 ) Donma, soğuk çarpması,
9 ) Isı çarpması,
10 ) Ciddi yanıklar,
11 ) Ciddi göz yaralanmaları,
12 ) Zehirlenmeler,
13 ) Anafilaktik şok,
14 ) Omurga ve alt – üst ekstremite kırıkları
15 ) Kalp krizi, hipertansiyon krizleri,
16 ) Akut solunum problemleri,
17 ) Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur,
18 ) Ani felçler,
19 ) Ciddi genel durum bozukluğu,
20 ) Yüksek ateş (39.5 °C ve üzeri),
21 ) Diabetik ve üremik koma,
22 ) Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı,
23 ) Akut batın,
24 ) Akut masif kanamalar,
25 ) Menenjit, (beyni saran zarların iltihabıdır),
26 ) Renal kolik.

 

Merak Ettikleriniz

 -Poliçem hangi durumları teminat altına alır?

Hastalık Sigortası Genel Şartlarına ek olarak; sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda Acil Durum tedavileri ile ilgili hayati tehlikeyi atlatması (stabil hale gelmesi) için gerekli olan tedavi giderleri sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

 -Acil Vakalar Sağlık Sigorta poliçesi yaptırmak için herhangi bir yaş sınırlaması var mıdır?

Poliçe, 14 günden büyük bebekler ve 66 yaşından küçük kişileri sigorta teminatı altına alır. Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması şarttır.

0-18 yaş arası çocuklar ise aile kapsamında ve/veya kanunen bakmakla yükümlü en az bir kişi ile teminat kapsamına alınabilir. Talep edilmesi durumunda, Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş, öğrenim gören ( belgelenmesi şartı ile) çocukları 24 yaşına kadar poliçe kapsamında teminat altına alınabilir.

 -Hangi durumlar Acil Durum olarak tanımlanmaktadır?

Aşağıda listesi verilmiş olan durumlar ve hastalıklar acil durum olarak nitelendirilir.

 • Suda boğulma,
 • Trafik kazası,
 • Tecavüz ,
 • Yüksekten düşme,
 • Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları,
 • Elektrik çarpması,
 • Donma, soğuk çarpması,
 • Isı çarpması,
 • Ciddi yanıklar,
 • Ciddi göz yaralanmaları,
 • Zehirlenmeler,
 • Anafilaktik şok,
 • Omurga ve alt ekstremite kırıkları,
 • Kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri,
 • Akut solunum problemleri,
 • Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur,
 • Ani felçler,
 • Ciddi genel durum bozukluğu ,
 • Yüksek ateş (39.5 üzeri),
 • Diabetik ve üremik koma,
 • Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı,
 • Akut batın,
 • Akut masif kanamalar,
 • Menenjit, ensefalit, beyin apsesi,
 • Renal kolik

 -Ambulans giderleri poliçe kapsamında karşılanıyor mu?

Sigortalı’nın T.C. sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık veya kaza nedeniyle bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü hastaneye, hastaneden eve, evden hastaneye taşınması veya Sigortalı’yı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Medikal İşlem Merkezi (MİM) ‘nin onaylaması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, kara ve/veya hava ambulansı ile taşınması için yapılan masraflar sertifikada belirtilen ilgili teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

 -Anlaşmasız Kurumlardaki tedavilerimiz karşılanıyor mu?

Tedavilerinizde anlaşmalı olmayan bir kuruluşu tercih ettiğinizde evraklarınızı ve faturanızı şirketimize ulaştırdığınız da harcamalarınız; ödeme oranınız, poliçe özel ve genel şartlar ile sertifikanızda belirtilen teminat ve limitler dahilinde değerlendirilmektedir.

DİĞER Acil Vakalar Sigortası – AVS