• Müşteri Puanımız:
  • 4,8
  • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK
  • Ofisim Sigortası

Ofisim Sigortası

Ofisler için mal varlığı ve iş durması zararları sigortası

OFİSİM sigorta paketi ile işyeriniz için çok özel bir poliçe sunuyor.

Artık elektronik cihazlarınızı sigortalarken, bir başka poliçeye gerek olmaksızın işyerinizdeki demirbaş ve dekorasyonu da teminat altına alabilirsiniz.

OFİSİM Sigortası, iş yerinizdeki  demirbaş, dekorasyon ve elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasar ve kayıpları tek bir poliçeyle teminat altına alır. Üstelik bir hasar neticesinde olası bir iş durması dolasıyısıyla uğrayabileceğiniz
finansal kayıplarınızı da aynı poliçe ile sigortalayabilirsiniz..

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında sigortalanabilir cihazların yanı sıra, esasen Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyona gelebilecek ani ve beklenmedik zararları da karşılar.

Teminatlar

Teminat Kapsamı
– Deprem
– Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
– Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
– Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı
– İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları
– 3. şahısların vereceği zararlar
– Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj
– Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman
– Patlama (infilak), içe patlama (implosion)
– Yıldırım (direkt ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu
– Hava ve kara taşıtları çarpması
– Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı
– Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma
– Aşırı voltaj ve indüklenme
– İşyeri yardım asistans hizmeti

Ayrıca burada sayılamayan, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları’nda istisna edilmemiş daha birçok risk OFİSİM ile teminat kapsamındadır.
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar
Talep etmeniz durumunda, ödeyeceğiniz ek prim ile poliçe içeriğini ihtiyacınız doğrultusunda daha da genişletebilirsiniz!

– Cam kırılması
– Komşu ve kiracı mali mesuliyet
– İşveren mali mesuliyet
– 3. şahıs mali mesuliyet
– Emniyeti suistimal
– Taşınan para
– Kasa hırsızlık ve yangın
– İş durması zararları

Merak Ettikleriniz

OFİSİM (Cihaz Ekipman ve İş Durması Zararları) Sigortası nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin;
a) Ani ve beklenmedik,
b) Dış etkenli,
olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.
OFİSİM poliçesinin hedef sigortalı kitlesi kimlerdir?

OFİSİM poliçesi hizmet sektörü, turizm acenteleri, avukat büroları noterler ve grafik-dizgi-baskı sektörü, küçük ölçekli imalathaneler, ticarethaneler vb. işletmelere hitap etmektedir.
OFİSİM sigortası ile neler teminat altına alınabilir?
– Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar,
– Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları,
– Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları,
– Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları,
– Makine – tesisat,
– Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
– Demirbaş – dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)
OFİSİM Sigortası’nın teminat ve kapsadığı sigortalanabilir varlıklar bazında ECS ve Yangın Sigortası ile farklılıkları nelerdir?

Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve çokça bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Sigortalanır Varlıklar  /   Muafiyetler   /   Riskler

OFİSİM

E.C.S.

Yangın

Sigortalanabilir Varlıklar
Elektronik Cihazlar (ofis ekipmanları, makineler, haberleşme cihazları, tıbbi cihazlar, bilgi işlem ekipmanları, grafik-baskı ekipmanları vb.)

Var

Var

Yok

Demirbaş – dekorasyon (masa, sandalye, dolap, boya, badana vb.)

Var

Yok

Var

Liste zorunluluğu

Yok

Var

Yok

                                          
Muafiyetler
Muafiyet (yangın, yıldırım, infilak, fırtına, dahili su, yer kayması, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, sel – su baskını, kar ağırlığı, duman)

Yok

Var

SEL-SEYLAP İÇİN VAR

Muafiyet (bozulmalar, kullanıcı hataları, hırsızlık, yıldırımın endirekt etkileri, elektriksel hasarlar, çalışma hataları)

Var

Var

—-
(Teminat Yok)

Muafiyet (deprem, GLKHH, T)

Var

Var

Var

                                          
Teminatlar

OFİSİM

E.C.S.

Yangın

İhmal, hatalı kullanım, işletme hataları

Var

Var

Yok

Deprem

Var

Ek Teminat

Ek Teminat

GLKHH, T

Var

Ek Teminat

Ek Teminat

Hırsızlık, soygun, gasp

Var

Var

Yok

Açık alevle yangın

Var

Var

Var

Açık alevsiz yangın (kavrulma, alazlanma)

Var

Var

Yok

Duman

Var

Var

Ek teminat

Patlama (infilak)

Var

Var

Var

İçe patlama (implosion)

Var

Var

Yok

Direkt yıldırımın etkileri

Var

Var

Var

Hava taşıtları çarpması

Var

Var

Ek teminat

Kara taşıtları çarpması

Var

Var

Ek teminat

Dahili su

Var

Var

Ek teminat

Sprinkler sızıntısı

Var

Var

Ek teminat

Sel / su baskını

Var

Var

Ek teminat

Yeraltı suyu yağmur suyu

Var

Var

Yok

Nem, korozyon (paslanma) , don olayı

Var

DİĞER Ofisim Sigortası