• Müşteri Puanımız:
  • 4,8
  • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK
  • Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortası, para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet, kıymetli evrak… vb), poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır.

Teminatlar

Teminat Kapsamı
Taşınan Para Sigortası, işyerleri ile bankalara veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetleri:

– Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak sebebiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık hallerine,
– Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlara
– Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği asker ve inzibati hareketlerden, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, yangın, infilak gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır.

Ayrıca taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydı ile taşımanın yapıldığı günden sonraki gün saat 19:00’a kadar teminat kapsamındadır.

Bu teminatın verilebilmesi için;

– Taşımanın yapıldığı bölge
– Taşımanın ne şekilde yapıldığı
– Taşımanın ne sıklıkta yapıldığı
– Taşıyan kişi sayısı
– Bir seferde taşınan azami nakit ve kıymetli evrak miktarı
– Yıllık taşınan toplam kıymet gibi bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.

Parayı taşıyan görevlilerin, suiistimalleri sonucu oluşabilecek kayıplar Emniyeti Suiistimal (ilgili teminata link verilmelidir) sigortalarının kapsamına girmekte olup, bu poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Merak Ettikleriniz

 -Taşınan para sigortası yapılan kıymet “unutulma” yoluyla kaybolduğunda tazminat ödemesi yapılır mı?

Hayır.Teminat dahilinde olan haller;
– Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
– Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar,
– Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.
 -Bu sigortayı özellikle kimler yaptırmalıdır?

İşyeri ile bankalar arasında para ve kıymetli evrak taşıması yapan tüm kurumlar.
 -Primin belirlenmesinde hangi unsurlar etkilidir?
– Paranın taşınma alanı,
– Taşımaların hangi tip araçlarla yapıldığı,
– Taşımanın kaç kişi ile yapıldığı
– Bir taşımada taşınan değerin azami tutarı ve türü,
– Bir yıl içinde yapılan toplam taşımanın azami tutarı,
– Taşıma esnasında alınan önlemler.

DİĞER Taşınan Para Sigortaları