• Müşteri Puanımız:
  • 4,8
  • (13)
Şu an işyerimiz: AÇIK

İşyeri Sigortası Ürünleri

Ticari Paket Sigortası

Ticari Paket Sigortası

Ticari Paket Sigortası, tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Devamı

İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri Yangın Sigortası

Yangın Sigorta Poliçesi, işyeri veya konut binalarınız ve içerisinde bulunan şahsi eşya, emtia, demirbaş, makine ve tesisatlarınızı kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilâk ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olabileceği maddi hasarlara karşı teminat altına alır.

Devamı

Ofisim Sigortası

Ofisim Sigortası

Artık elektronik cihazlarınızı sigortalarken, bir başka poliçeye gerek olmaksızın işyerinizdeki demirbaş ve dekorasyonu da teminat altına alabilirsiniz.

Devamı

Süper Kobim Sigortası

Süper Kobim Sigortası

Süper Kobim Paket Sigortası, tam kagir/betonarme yapı tarzındaki toplam yangın sigorta bedeli poliçe üzerinde belirtilen Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Devamı

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan Para Sigortası, para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet, kıymetli evrak… vb), poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır.

Devamı

Emniyeti Suistimal Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası

Herşeye rağmen işyerinizde meydana gelebilecek bir emniyeti suistimal olayı nedeniyle uğrayabileceğiniz maddi zararları Emniyeti Suistimal Sigorta poliçesi ile teminat altına alabilirsiniz.

Devamı

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, olası bir yangın durumu nedeniyle işletmenizdeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir iş destek poliçesidir.

Devamı